â Mẹ ë Download by ✓ Thich Nhat Hanh

Hai câu chuyện về sự tích Quan Âm Hương Tích và Quan Âm Thị Kính.


Những vị Bồ Tát mà mình vẫn hay bái lạy ở các chùa và nhiều gia đình Phật Tử cũng sẽ thờ hình/tượng Mẹ Quán Thế Âm mà mình thì không biết vì sao họ được thờ phụng và bái lạy.
Giờ thì mình đã hiểu.


Hai câu chuyện này làm mình xúc động nhiều lắm.
Có lẽ là về sự nhẫn nhục ba la mật của Quan Âm Thị Kính.
Với biểu hiện của tình yêu thương lớn lao mà xoá hết tất cả những hận thù ganh ghét và thay vào đó là biểu hiện của tứ vô lượng tâm: từ, bi, hỷ, xả.
Rồi mình cũng biê được em bé nhỏ hay đứng bên cạnh đài sen c ç Mẹ ó Sách viết rất hay! Chỉ với 2 câu chuyện sự tích Quan Âm Thị Kính và Quan Âm Hương Tích mà thầy đã lôi cuốn người đọc lẫn người nghe vào những luồng đức tính, cảm xúc của 2 vị Quan Âm ấy.
Giàu tính giáo dục, khuyên nên đọc 1 lần để tăng cho bản thân vốn hiểu biết về Phật giáo, đồng thời sẽ giúp bản thân tìm lại về sự anyên trong lòng thông qua những việc làm tốt từ các nhân vật chính của truyện.
Book, Mẹauthor Thich Nhat Hanh This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book Mẹ , Essay By Thich Nhat Hanh.
Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For? Please read And Make A Refission For â Mẹ ë Download by ✓ Thich Nhat Hanh You